Launching Website Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Detail Guru Madrasah Rahmawati, S.Pd
NIP : 198010172007102007
NUPTK : 6349758660300083
Nama : Rahmawati, S.Pd
NIK : 5205055710800001
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 1980-10-17
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ibu : Siti Aisyah
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Psikologi
Status Kepegawaian : PNS
Golongan : III/b
TMT SK Awal sebagai PTK : 2007-10-01
TMT SK Terakhir : 2012-04-01
Instansi yang mengangkat : Kementerian Agama
Gaji pokok per bulan :
Status Tempat Tugas : Satminkal
Tugas Utama : Pendidik
Mata Pelajaran Utama yang diampu : Aqidah Akhlak
Total Jam Tatap Muka/Minggu : 12
Status Kepesertaan : Sudah Mengikuti Sertifikasi
Status Kelulusan : Sudah Lulus
Tahun Lulus : 2011
Mapel yang Disertifikasi : Aqidah Akhlak
NRG : 118102189009
Tahun Terbit NRG : 2012
Status Penerima TPG : Sudah Menerima
Menerima TPG Mulai Tahun : 2012
Besarnya TPG per Bulan (Rp) : 2.734.600
Status Penerima TFG : Bukan penerima TFG
Madrasah : MAS Tawakkal