Launching Website Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Detail Guru pai Siti Martisah, S. Pdi
NIP : 501028611971051001
NUPTK : 8842749652210052
Nama : Siti Martisah, S. Pdi
NIK : 5107045005710001
Tempat Lahir : Tumbu
Tanggal Lahir : 1971-05-10
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ibu : Hamidah
Jenjang Pendidikan : D3
Program Studi : Rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI)
Status Kepegawaian : 2
Golongan :
TMT SK Awal sebagai PTK : 2005-03-03
TMT SK Terakhir : 2015-03-03
Instansi yang mengangkat : Satuan Pendidikan/Sekolah
Gaji pokok per bulan : 300000
NPSN : 50103797
Nama Sekolah Satminkal : SDN 8 Seraya
Jenjang Sekolah :
Status Sekolah : Negeri
Alamat : Dusun Taman Seraya
Telepon :
Provinsi : Bali
Kabupaten :
Kecamatan : Karangasem
Status Penugasan : Tidak Tetap
Jumlah Rombel yang Diampu di Satminkal : 6
Jumlah Siswa Keseluruhan Laki-laki : 37
Jumlah Siswa Keseluruhan Perempuan : 49
Jumlah Siswa Beragama Islam Laki-laki : 1
Jumlah Siswa Beragama Islam Perempuan : 8
Jumlah Jam Tatap Muka Mapel PAI per Minggu (di Satminkal) : 24
Jenis Tugas Tambahan : 0
Ekuivalensi Jam Tatap Muka :
Jumlah Tempat Mengajar Lain (di luar satmikal) :
Jumlah Rombel Yang Diampu (di luar satmikal) :
Total Jam Tatap Muka per Minggu (di luar satmikal) :
Status Kelulusan Sertifikasi : Belum Lulus/Belum Mengikuti Se
NRG :
Tahun Terbit NRG :
Status Penerima TPG : Belum menerima TPG
Penghargaan Tingkat Nasional Bidang PAI Yang Pernah Diperoleh :
Tahun Perolehan :
Status Kepesertaan dalam Bimtek/Pelatihan Kurikulum 2013 : Belum pernah mengikuti
PAI : Kemenag Karangasem (PAI)