Launching Website Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Detail Pengawas PAI Dra. Munawaroh, M.A
NIP : 195907231990032001
NUPTK : 8055737639300043
Nama : Dra. Munawaroh, M.A
NIK : 5107046307590001
Tempat Lahir : Karanganyar
Tanggal Lahir : 1959-07-23
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ibu : Hj. Sa'adah
Jenjang Pendidikan : SLTA
Program Studi : Rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI)
Provinsi : Bali
Kabupaten :
Golongan Terakhir : II/c
TMT SK Awal sebagai Pengawas : 2002-06-05
TMT SK Terakhir : 2011-01-14
Instansi yang mengangkat : Kementerian Agama
Gaji pokok per bulan : 3968300
Jabatan Fungsional : Pengawas Madya
Jabatan Sebelum Diangkat sebagai Pengawas : Kepala Madrasah/Sekolah
Jabatan dalam POKJAWAS : Pengurus (selain Ketua)
Status Tugas : Pengawas PAIS merangkap sebagai Pengawas Madrasah
Jumlah Guru PAIS PAUD Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS TK Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS SD Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS SMP Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS SMA Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS SMK Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS SLB Yang Dibina : 0
Jumlah Lembaga RA/Madrasah Yang Dibina : 0
Jumlah Lembaga MI Yang Dibina : 0
Jumlah Lembaga MTs Yang Dibina : 0
Jumlah Lembaga MA Yang Dibina : 0
Jumlah Guru RA/Madrasah Yang Dibina : 0
Jumlah Guru MI Yang Dibina : 0
Jumlah Guru MTs Yang Dibina : 0
Jumlah Guru MA Yang Dibina : 0
Status Kelulusan Sertifikasi : Sudah Lulus
Tahun Lulus Sertifikasi : 2009
Mapel yang Disertifikasi :
NRG : 091272160141
Tahun Terbit NRG : 2010
Status Penerima TPG (Tunjangan Profesi Guru) : Sudah menerima
Diklat Kepengawasan Yang Pernah Diikuti : Diklat Tingkat Nasional
Tahun Mengikuti Diklat : 2014
Kepemilikan Sertifikat Pengawas : Sudah memiliki sertifikat pengawas
Penghargaan Pengawas Tingkat Nasional Yang Pernah Diperoleh :
Tahun Perolehan :
PAI : Kemenag Karangasem (PAI)