Launching Website Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Detail Pengawas PAI Drs. Mursalin, M.A
NIP : 196804021995031005
NUPTK : 8734746647200022
Nama : Drs. Mursalin, M.A
NIK : 5107040204680003
Tempat Lahir : Cilacap
Tanggal Lahir : 1968-04-02
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Ibu : Tasmini
Jenjang Pendidikan : SLTA
Program Studi : Rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI)
Provinsi : Bali
Kabupaten :
Golongan Terakhir : II/c
TMT SK Awal sebagai Pengawas : 2006-02-15
TMT SK Terakhir : 2009-07-14
Instansi yang mengangkat : Kementerian Agama
Gaji pokok per bulan : 3411200
Jabatan Fungsional : Pengawas Madya
Jabatan Sebelum Diangkat sebagai Pengawas : Kepala Madrasah/Sekolah
Jabatan dalam POKJAWAS : Ketua
Status Tugas : Pengawas PAIS merangkap sebagai Pengawas Madrasah
Jumlah Guru PAIS PAUD Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS TK Yang Dibina : 3
Jumlah Guru PAIS SD Yang Dibina : 26
Jumlah Guru PAIS SMP Yang Dibina : 6
Jumlah Guru PAIS SMA Yang Dibina : 2
Jumlah Guru PAIS SMK Yang Dibina : 2
Jumlah Guru PAIS SLB Yang Dibina : 1
Jumlah Lembaga RA/Madrasah Yang Dibina : 6
Jumlah Lembaga MI Yang Dibina : 6
Jumlah Lembaga MTs Yang Dibina : 0
Jumlah Lembaga MA Yang Dibina : 0
Jumlah Guru RA/Madrasah Yang Dibina : 26
Jumlah Guru MI Yang Dibina : 73
Jumlah Guru MTs Yang Dibina : 0
Jumlah Guru MA Yang Dibina : 0
Status Kelulusan Sertifikasi : Sudah Lulus
Tahun Lulus Sertifikasi : 2007
Mapel yang Disertifikasi :
NRG : 109102200509
Tahun Terbit NRG : 2011
Status Penerima TPG (Tunjangan Profesi Guru) : Sudah menerima
Diklat Kepengawasan Yang Pernah Diikuti : Diklat Tingkat Nasional
Tahun Mengikuti Diklat : 2011
Kepemilikan Sertifikat Pengawas : Sudah memiliki sertifikat pengawas
Penghargaan Pengawas Tingkat Nasional Yang Pernah Diperoleh :
Tahun Perolehan :
PAI : Kemenag Karangasem (PAI)