Launching Website Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Detail Pengawas PAI Ahsanuddin, S.Ag, MA
NIP : 196408011995031001
NUPTK : 8133742644200013
Nama : Ahsanuddin, S.Ag, MA
NIK : 5108010108640004
Tempat Lahir : Patas
Tanggal Lahir : 1964-08-01
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Ibu : Masrinah
Jenjang Pendidikan : SLTA
Program Studi : Rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI)
Provinsi : Bali
Kabupaten :
Golongan Terakhir : II/c
TMT SK Awal sebagai Pengawas : 2011-10-01
TMT SK Terakhir : 2011-10-01
Instansi yang mengangkat : Kementerian Agama
Gaji pokok per bulan : 3953600
Jabatan Fungsional : Pengawas Madya
Jabatan Sebelum Diangkat sebagai Pengawas : Kepala Madrasah/Sekolah
Jabatan dalam POKJAWAS : Anggota
Status Tugas : Pengawas PAIS merangkap sebagai Pengawas Madrasah
Jumlah Guru PAIS PAUD Yang Dibina : 3
Jumlah Guru PAIS TK Yang Dibina : 3
Jumlah Guru PAIS SD Yang Dibina : 8
Jumlah Guru PAIS SMP Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS SMA Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS SMK Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS SLB Yang Dibina : 0
Jumlah Lembaga RA/Madrasah Yang Dibina : 0
Jumlah Lembaga MI Yang Dibina : 0
Jumlah Lembaga MTs Yang Dibina : 6
Jumlah Lembaga MA Yang Dibina : 4
Jumlah Guru RA/Madrasah Yang Dibina : 0
Jumlah Guru MI Yang Dibina : 0
Jumlah Guru MTs Yang Dibina : 37
Jumlah Guru MA Yang Dibina : 21
Status Kelulusan Sertifikasi : Sudah Lulus
Tahun Lulus Sertifikasi : 2010
Mapel yang Disertifikasi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
NRG : 101790392021
Tahun Terbit NRG : 2011
Status Penerima TPG (Tunjangan Profesi Guru) : Sudah menerima
Diklat Kepengawasan Yang Pernah Diikuti : Diklat Tingkat Propinsi
Tahun Mengikuti Diklat : 2012
Kepemilikan Sertifikat Pengawas : Sudah memiliki sertifikat pengawas
Penghargaan Pengawas Tingkat Nasional Yang Pernah Diperoleh :
Tahun Perolehan :
PAI : Kemenag Buleleng (PAI)