Launching Website Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Detail Pengawas PAI Moh. H. Romli, S.Pd.I
NIP : 195708041990031001
NUPTK : 7136735638110023
Nama : Moh. H. Romli, S.Pd.I
NIK : 5103060408570002
Tempat Lahir : Nganjuk
Tanggal Lahir : 1957-08-04
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Ibu : Siti Fathonah
Jenjang Pendidikan : <= SLTP
Program Studi : Rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI)
Provinsi : Bali
Kabupaten :
Golongan Terakhir : II/b
TMT SK Awal sebagai Pengawas : 1990-03-01
TMT SK Terakhir : 2011-10-01
Instansi yang mengangkat : Kementerian Agama
Gaji pokok per bulan : 3691100
Jabatan Fungsional : Pengawas Muda
Jabatan Sebelum Diangkat sebagai Pengawas : Lainnya
Jabatan dalam POKJAWAS : Anggota
Status Tugas : Hanya sebagai Pengawas PAIS
Jumlah Guru PAIS PAUD Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS TK Yang Dibina : 33
Jumlah Guru PAIS SD Yang Dibina : 164
Jumlah Guru PAIS SMP Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS SMA Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS SMK Yang Dibina : 0
Jumlah Guru PAIS SLB Yang Dibina : 0
Jumlah Lembaga RA/Madrasah Yang Dibina :
Jumlah Lembaga MI Yang Dibina :
Jumlah Lembaga MTs Yang Dibina :
Jumlah Lembaga MA Yang Dibina :
Jumlah Guru RA/Madrasah Yang Dibina :
Jumlah Guru MI Yang Dibina :
Jumlah Guru MTs Yang Dibina :
Jumlah Guru MA Yang Dibina :
Status Kelulusan Sertifikasi : Sudah Lulus
Tahun Lulus Sertifikasi : 2009
Mapel yang Disertifikasi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
NRG : 021438852004
Tahun Terbit NRG : 2009
Status Penerima TPG (Tunjangan Profesi Guru) : Sudah menerima
Diklat Kepengawasan Yang Pernah Diikuti : Diklat Tingkat Propinsi
Tahun Mengikuti Diklat : 2012
Kepemilikan Sertifikat Pengawas : Sudah memiliki sertifikat pengawas
Penghargaan Pengawas Tingkat Nasional Yang Pernah Diperoleh :
Tahun Perolehan :
PAI : Kemenag Denpasar (PAI)